Proč si vybrat makléře REMAX

Kvalitní a profesionální služby zaměřené na potřeby zákazníků. To je tajemství úspěchu značky REMAX . Naši makléři patří mezi největší profesionály na trhu.

CO VÁM PŘINÁŠÍ SPOLUPRÁCE S REMAX MAKLÉŘEM?

 • 1. Makléři REMAX chrání vaše zájmy - dodržují Etický kodex REMAX, sdílejí jednotný Reklamační řád.

  Všichni realitní makléři REMAX jsou povinni jednat v souladu s přísným Etickým kodexem a Reklamačním řádem. Na jeho dodržování dohlíží regionální ředitelství a jeho porušování podléhá přísným sankcím. U REMAX máte jistotu a garanci důsledného a spravedlivého řešení všech případných reklamací.

 • 2. Makléři REMAX mají vysokou úroveň vzdělání - zaměřenou na uspokojování vašich potřeb

  Všichni makléři jsou pravidelně vzděláváni v REMAX Akademii. Ta disponuje širokou škálou tréninků a vzdělávacích programů sestavených tak, aby zapadaly do systému kariérního růstu každého makléře v síti REMAX. Jsou zaměřeny na odborné znalosti a prodejní dovednosti makléřů s důrazem na potřeby zákazníka v oblasti nemovitostí. Makléři skládají náročné zkoušky, na jejichž základě jsou certifikováni.

 • 3. Makléři REMAX pro vás pracují pod úspěšnou značkou

  Značka REMAX roste nepřetržitě již více než 30 let a pro miliony zákazníků představuje symbol jistoty v obchodu s realitami. Silné povědomí značky REMAX, ale i velké investice do reklamy, moderní technologie, referenční systém, nejširší nabídka unikátních nemovitostí, rozsáhlá databáze poptávek a vysoká návštěvnost webových stránek www.re-max.cz – to jsou garance pro nábor nejlepších makléřů na trhu a rychlý prodej či pronájem vaší nemovitosti.

 • 4. Makléři REMAX šetří váš čas - tím, že pracují za vás

  Makléři REMAX provedou nezbytnou selekci zájemců o vaši nemovitost. Prohlídky nemovitosti tak absolvujete již pouze s vážnými zájemci. Samozřejmostí je včasné a pravidelné poskytování úplných informací, příprava smluvní dokumentace pro obě zúčastněné strany, právní služby, úschova peněz, sjednání pojištění a následný poprodejní servis (zajištění stěhování aj.).

 • 5. Makléři REMAX stanoví optimální cenu vaší nemovitosti - pro rychlé realizování obchodní transakce

  Při stanovení ceny vycházejí makléři REMAX z cenových map, dokonalé znalosti lokálního trhu a ze znalosti dlouhodobých tržních cen nemovitostí. Výslednou cenu nemovitosti vám doporučí s ohledem na vaše požadavky a preference rychlosti prodeje či výše výnosu. Důkladná znalost zájmů a požadavků obou smluvních stran v kombinaci s vynikajícími vyjednávacími schopnostmi makléřů REMAX je garancí pro rychlé uzavření obchodu.

 • 6. Makléři REMAX vám sestaví efektivní plán prodeje - pro rychlé realizování vaší obchodní transakce

  Makléři při sestavování efektivních plánů prodeje nemovitostí využívají sílu značky REMAX a bohaté marketingové zkušenosti společnosti REMAX. Pravidelně vás informují o průběhu obchodní transakce a aktualizují nabídku nemovitosti dle poptávky trhu. Rozsáhlá síť REMAX jim zároveň umožňuje využít významných nákladových synergií v inzerci, případně i v jiných druzích komunikace s potenciálními klienty.

 • 7. Makléři REMAX vám poskytnou rozsáhlý předprodejní a poprodejní servis -  pro hladký průběh obchodní transakce

  Makléři REMAX zajišťují prostřednictvím našich partnerů kompletní právní servis, hypoteční financování nákupu nemovitosti, notářské uložení peněz a pojištění. Každý makléř REMAX povinně absolvuje právní minimum a každá kancelář REMAX disponuje profesionálním právním zázemím. GEPARD FINANCE, finanční partner REMAX vám zajistí hypoteční financování u všech hypotečních bank v zemi. Zároveň vám garantuje vrácení rezervační zálohy v případě, že vám byl úvěr přislíben, ale následně vám nebyl bankou poskytnut.

 • 8. Makléři REMAX  vám zprostředkují pohodlně koupi nemovitosti -  kdekoliv v České republice i v zahraničí

  Díky rozsáhlé celosvětové distribuční síti je REMAX nabídka obrovská. Máte-li zájem o koupi či pronájem nemovitosti kdekoliv v Česku nebo v zahraničí, s REMAX můžete první předvýběr vhodných objektů provést v  jakékoli kanceláři v České republice. Následné zprostředkování transakce s nabízející kanceláří REMAX u nás nebo v zahraničí zprostředkuje váš lokální makléř.

 • 9. Makléři REMAX prodají vaši nemovitost rychle a efektivně -  díky zadávání a sdílení zakázek v celorepublikovém, celoevropském a celosvětovém systému REMAX

  V REMAX jsou všechny nemovitosti nabízeny a prodávány všemi makléři ve všech kancelářích v České republice i v zahraničí. To je možné jen díky tzv. referenčním systému - tedy fungujícímu systému sdílení nabídek a poptávek. Využití obrovské distribuční sítě REMAX umožňuje prodat nemovitost rychleji a za nevyšší možnou prodejní cenu.

 • 10. Makléři REMAX se stanou vaším důležitým celoživotním osobním realitním poradcem

  Systém hodnocení makléřů REMAX vám umožní na první pohled získat informaci o zkušenostech makléře, dosaženém vzdělání a produkci, a tak vám usnadní volbu nejvhodnějšího makléře pro konkrétní transakci. Zároveň umožňuje nejlepším makléřům odlišit se od ostatních.

KVALITATIVNÍ OCENĚNÍ

Certifikovaný makléř dle normy ISO

REMAX jako první a zatím jediná realitní společnost v Čechách podpořila a propaguje nezávislou certifikaci odborné kvality makléřů dle normy ISO a zařadila tuto certifikaci do REMAX systému třístupňového vzdělávání makléřů. Titul CRM ISO (certifikovaný realitní makléř dle normy ISO) je nejvyšší ocenění odborné způsobilosti v realitním oboru, které makléř může dosáhnout. Certifikaci CRM ISO může získat každý, kdo úspěšně složí státní zkoušku před nezávislou komisí.

Certifikát uděluje Česká společnost pro jakost na 3 roky. Po této době musí makléř prokázat znalosti před komisí znovu. V případě, že makléř pozici neobhájí, je mu titul CRM ISO odebrán do doby, než si doplní potřené znalosti a tuto pozici opětovně obhájí. Zákazníci mohou vznášet připomínky> u této instituce, která je oprávněna certifikaci makléři odebrat. Seznam >CRM ISO makléřů.

Certifikovaný makléř 2. stupně

Ocenění Certifikovaný makléř 2. stupně je uděleno, pokud makléř prokáže v kategorizačním testu REMAX hlubší znalosti z oblasti Realitní právo, Procesy realitního makléře, Ekonomika a finance, Informační technologie. Své znalosti musí prokázat každé 2 roky v tzv. ověřovacím testu. V případě, že pozici neobhájí, je mu titul Certifikovaný makléř 2. stupně odebrán do doby, než si doplní potřené znalosti a tuto pozici opětovně obhájí. Jedná se o vyšší ocenění odborné způsobilosti v rámci sítě REMAX v České republice.

 

Certifikovaný makléř 1. stupně

Hodnocení Certifikovaný makléř 1. stupně je udělováno makléři, který v kategorizačním testu prokázal požadované minimum znalostí z oblasti Realitní právo, Procesy realitního makléře, Ekonomika a finance, Informační technologie. Své znalosti musí prokázat pravidelně každý rok v tzv. ověřovacím testu. V případě, že pozici neobhájí, je mu titul Certifikovaný makléř 1. stupně odebrán do doby, než si doplní potřebné znalosti a tuto pozici opětovně obhájí. Jedná se o základní ocenění odborné způsobilosti v rámci sítě REMAX v České republice.

Graf

KVANTITATIVNÍ OCENĚNÍ

Hvězdičky

V rámci REMAX ČR jsou hvězdičky udělovány podle celkové výše dosažené produkce od počátku působení makléře v REMAX (1 hvězdička = cca 20 zrealizovaných prodejů nemovitostí).

MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ

REMAX International každoročně uděluje několik mezinárodních individuálních ocenění, která jsou rozdělena do 2 kategorií.

Klubová ocenění

Tato prestižní mezinárodní ocenění jsou udělována nejlepším REMAX makléřům z celého světa na základě dosažené výše hrubých ročních provizí. Nejvyššími možnými oceněními jsou 100% Club, Platinum Club, Diamond Club a Chairman´s Club. Makléři mají výsadu používat loga prestižních klubových ocenění na všech svých propagačních materiálech po dobu jednoho roku.

Profesní ocenění

Tato prestižní mezinárodní ocenění jsou udělována nejlepším REMAX makléřům z celého světa nejen na základě výše celkových hrubých provizí, ale také v závislosti na délce působení ve společnosti REMAX. Makléř se může stát členem tří různých celosvětově uznávaných klubů – Hall of Fame, Lifetime Achievement a hlavně nejprestižnějšího Circle of Legends. Nejvyšší ocenění Circle of Legends může makléř získat až po více než desetiletém působení v REMAX, což bezpochyby zaručuje jeho vysoké profesní kvality. Ocenění jsou udělována na dobu neurčitou a makléři mohou logo klubu používat na všech svých propagačních materiálech.

OSTATNÍ OCENĚNÍ

Makléř/kancelář

Tato kategorie je vyhlašována 1x ročně. Vítězem se stává makléř/kancelář s největšími dosaženými hrubými výnosy za daný kalendářní rok bez ohledu na datum zahájení činnosti.

 

Makléř/kancelář - skokan roku

Tato kategorie je vyhlašována 1x ročně. Vítězem se stává makléř/kancelář s největšími průměrnými hrubými výnosy na 1 měsíc činnosti. Podmínkou je zahájení činnosti v roce, kdy je kategorie vyhlášena.

 

Makléř měsíce

Makléřem měsíce se rozumí makléř, který za kalendářní měsíc dosáhl nejvyšší dosažené produkce (hrubých výnosů). Vyhlašuje se vždy k 15. dni v měsíci a odměnou pro Makléře měsíce je zapůjčení propagačního vozu Porsche 911 na dobu jednoho měsíce.

 

Vyberte si mezi těmi nejlepšími!
Spolupracujte s profesionály, spolupracujte s makléři REMAX.