Financování nemovitosti

Iveta Tureckova
Telefon: 776 696 001


Telefon: 602 196 098


Telefon: 606 616 741

  

 

Proč využít našich služeb?

 • kompletní nabídka hypoték a financování nemovitostí všech bank a srovnání nabídek a Vašich možností
 • zpracování analýzy Vašich možností
 • výběr nejvýhodnějšího typu financování
 • úvěr bezplatně vyřídíme
 • zvýhodněné podmínky úvěrů a nejnižší úrokové sazby

Produkty

Hypotéka

Hypotéka je snadná a moderní cesta k pořízení nebo zlepšení vlastního bydlení, s minimálními nebo dokonce žádnými vlastními prostředky, bez prokazování příjmů a bez pomoci dalších osob (ručitelů apod.). Hypotékou je myšlen úvěr, který je poskytnut bankou a je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se vždy musí nacházet na území ČR.

Využití hypotéky:

Účelově: Účelovou hypotékou je myšlena investice do nemovitosti, kterou klient dokáže prokázat. Některé banky se omezují na nemovitosti určené pro bydlení, ale většina bank neklade na využití nemovitosti nároky (rekreace, pronájem a další).
Bez prokazování účelu: tzv. Americká hypotéka - účel půjčky není sledován.

Mezi nejčastější účely hypoték patří

 • koupě
 • vypořádání SJM
 • vypořádání dědictví
 • výstavba
 • rekonstrukce
 • přístavba
 • dostavba
 • nástavba
 • vestavba
 • modernizace
 • oprava
 • refinancování hypotečního úvěru
 • refinancování překlenovacího úvěru ze stavebního spoření
 • refinancování úvěru ze stavebního spoření
 • refinancování jiného účelově poskytnutého úvěru, půjčky (i od fyzické osoby)
 • refinancování vlastních prostředků
 • hypotéka bez účelu

Splácení hypotéky:

- úvěr je splácen pravidelnými splátkami dle dohodnutého kalendáře. Nejčastější variantou jsou pravidelné měsíční anuitní splátky, kterými platíte úroky a i umořujete půjčenou částku.

Po celou dobu trvání úvěru jste stále majitelem nemovitosti, financující banka zde má pouze zástavní právo, které pochopitelně zaniká po úplném splacení hypotéky.

Další služby:

 • stavební spoření
 • pojištění
 • spotřební úvěry
 • „americká hypotéka“

Výhody a přínosy služby hypotečního makléře pro klienty

 • usnadnění orientace na trhu
 • úspora času
 • porovnání úvěru a analýza Vašich možností
 • vyřízení administrativních úkonů
 • doporučení nejvhodnějšího typu financování přímo pro Vás
 • zkrácení doby schvalovacího procesu v bance
 • hypoteční makléř je Vám kdykoli k dispozici
 • pomoc při plnění podmínek pro vyčerpání hypotečního úvěru - při sestavování smlouvy navrhujeme podmínky čerpání tak, aby byly v souladu s požadovaným splátkovým kalendářem.
 • spolupráce s klientem po podpisu úvěrové smlouvy
 • poskytování služeb a poradenství i během celého trvání úvěru
 • monitorování a koordinace celého procesu za Vás

Co lze hypotékou financovat

  Nejčastější typy nemovitostí:
 • rodinný dům
 • rekreační chata nebo chalupa
 • byt v osobním vlastnictví
 • družstevní byt nebo byt ve vlastnictví jiné právnické osoby než družstva
 • nájemní byt od města
 • bytový dům
 • stavební pozemek
 • nebytová jednotka
 • objekt sloužící k podnikání
 • administrativní budovy
 • polyfunkční budovy
 • ... a jiné typy nemovitostí, dle volby banky
  U nemovitostí nacházející se mimo území ČR je nutné zastavit vždy nemovitostí nacházející se na území ČR.

Kdo může hypotéku získat

  Fyzická osoba
 • osoba starší 18-ti let
 • maximální věk žadatele většinou 65 let, banky většinou trvají na splacení hypotéky do věku 70-ti let nejstaršího žadatele, některé do 70-ti let nejmladšího žadatele
 • občan ČR
 • cizinec s trvalým pobytem na území ČR
 • cizinec bez trvalého pobytu
 • osoba, která dle devizového zákona může v naši zemi získat nemovitost - zejména občan EU s přechodným pobytem na území ČR

  Právnická osoba
 • se sídlem na území ČR
 • účelově založená společnost
 • již existující společnost prokazující se daňovými přiznáními
  Tímto způsobem řeší nákup nemovitosti a financování koupě hypotékou cizozemci, kteří dle devizového zákona na našem území jako fyzické osoby nemohou nabývat nemovitosti.

Jaké podklady budu potřebovat pro hypoteční banku

Účel použití prostředků - podklady k nemovitosti

  Nejčastěji požadovanými podklady jsou:
 • Výpis z katastru nemovitostí (jinak také list vlastnictví)
 • Snímek z katastrální mapy
 • Nabývací tituly
 • Kupní či budoucí kupní smlouva
 • Stavební povolení, nebo ohlášení stavebních prací
 • Ocenění nemovitosti
Pokud budete mít zájem o tzv. Americkou hypotéku, není nutné dokládat podklady k účelu použití prostředků, pouze k zajištění nemovitostí.

Posouzení návratnosti úvěru – podklady k žadateli o úvěr

  Předkládají se zejména následující doklady:
 • Doklady totožnosti
 • Potvrzení o příjmech
 • Potvrzení o průměrném výdělku ze zaměstnání
 • Daňová přiznání, živnostenský list, doklad o zaplacení daně
 • Ostatní příjmy
 • Výpisy z běžného účtu

Nabízíme finanční produkty těchto společností:

Hypoteční banky:

BAWAG Bank CZ a. s.
Česká spořitelna a. s.
Československá obchodní banka a. s.
GE Money Bank a. s.
HVB Bank Czech Republic a. s.
Hypotéční banka a. s.
Komerční banka a. s.
mBank retailové bankovnictví BRE Bank S.A.
Oberbank AG pobočka Česká republika Raiffeisenbank a. s.
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Volksbank CZ, a. s.
Wüstenrot hypotéční banka a. s.
Živnostenská banka a. s.

Stavební spořitelny:

Českomoravská stavební spořitelna a. s.
Modrá pyramida a. s.
Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Stavební spořitelna České spořitelny a. s.
Wüstenrot – stavební spořitelná, a. s.

Nebankovní sektor:

Credoma a. s
Cetelem ČR, a. s.